"'Có lẽ bạn sẽ không hiểu,' anh nói với giọng chế nhạo." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "'Có lẽ bạn sẽ không hiểu,' anh nói với giọng chế nhạo." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"'Có lẽ bạn sẽ không hiểu,' anh nói với giọng chế nhạo." dịch sang tiếng anh là: 'You probably wouldn't understand,' he said with a sneer.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login