"Bài viết được viết rất tốt." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Bài viết được viết rất tốt." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bài viết được viết rất tốt." dịch câu này sang tiếng anh là: The article is very well written.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login