"Nếu không có mục tiêu được xác định rõ ràng, có khả năng những nỗ lực sẽ bị đánh giá sai." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Nếu không có mục tiêu được xác định rõ ràng, có khả năng những nỗ lực sẽ bị đánh giá sai." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nếu không có mục tiêu được xác định rõ ràng, có khả năng những nỗ lực sẽ bị đánh giá sai." câu này tiếng anh dịch: Without well-defined goals, it is likely that efforts will be misdirected.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login