"Hãy nhận ra cảm xúc của chính bạn." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Hãy nhận ra cảm xúc của chính bạn." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hãy nhận ra cảm xúc của chính bạn." dịch sang tiếng anh: Be aware of your own feelings.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login