"Chúng tôi chen chúc tham quan càng nhiều càng tốt trong thời gian ở New York." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Chúng tôi chen chúc tham quan càng nhiều càng tốt trong thời gian ở New York." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi chen chúc tham quan càng nhiều càng tốt trong thời gian ở New York." tiếng anh câu này dịch: We crammed in as much sightseeing as possible during our stay in New York.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.