"Cô rót cho chúng tôi một ly rượu." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Cô rót cho chúng tôi một ly rượu." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô rót cho chúng tôi một ly rượu." câu này tiếng anh là: She poured us a glass of wine each.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login