"Kim mịn được chèn vào cánh tay." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Kim mịn được chèn vào cánh tay." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Kim mịn được chèn vào cánh tay." câu này tiếng anh dịch: Fine needles are inserted in the arm.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login