"Viện trợ nhân đạo đang được gửi đến những người tị nạn." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Viện trợ nhân đạo đang được gửi đến những người tị nạn." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Viện trợ nhân đạo đang được gửi đến những người tị nạn." tiếng anh là: Humanitarian aid is being sent to the refugees.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login