"Các nhà kinh tế khác đang lạc quan hơn về khả năng lạm phát." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Các nhà kinh tế khác đang lạc quan hơn về khả năng lạm phát." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các nhà kinh tế khác đang lạc quan hơn về khả năng lạm phát." dịch sang tiếng anh: Other economists are more sanguine about the possibility of inflation.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login