"Lính cứu hỏa tìm cách dỗ người đàn ông từ trên mái nhà xuống." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Lính cứu hỏa tìm cách dỗ người đàn ông từ trên mái nhà xuống." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Lính cứu hỏa tìm cách dỗ người đàn ông từ trên mái nhà xuống." tiếng anh câu này dịch: Firefighters managed to coax the man down from the roof.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login