"Anh ta sẽ không thích thú khi phát hiện ra chuyện gì đã xảy ra với khu vườn của mình." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Anh ta sẽ không thích thú khi phát hiện ra chuyện gì đã xảy ra với khu vườn của mình." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ta sẽ không thích thú khi phát hiện ra chuyện gì đã xảy ra với khu vườn của mình." câu này tiếng anh dịch: He won't be very amused when he finds out what's happened to his garden.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login