"Nhà văn có thuộc trường phái Ấn tượng không?" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Nhà văn có thuộc trường phái Ấn tượng không?" dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhà văn có thuộc trường phái Ấn tượng không?" câu này dịch sang tiếng anh:Does the writer belong to the Impressionist school?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login