"Diễn xuất của các diễn viên là vô hồn." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Diễn xuất của các diễn viên là vô hồn." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Diễn xuất của các diễn viên là vô hồn." tiếng anh câu này dịch: The actors' performances were lifeless.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login