"'Tôi phải đi,' cô nói, và rồi cô cúp điện thoại." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "'Tôi phải đi,' cô nói, và rồi cô cúp điện thoại." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"'Tôi phải đi,' cô nói, và rồi cô cúp điện thoại." câu này dịch sang tiếng anh là: 'I have to go,' she said, and with that she hung up the phone.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login