"Bạn đã làm gì gần đây?" tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Bạn đã làm gì gần đây?" tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn đã làm gì gần đây?" tiếng anh là: What have you been doing lately?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login