"Một số người đàn ông khao khát quyền lực." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Một số người đàn ông khao khát quyền lực." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một số người đàn ông khao khát quyền lực." tiếng anh dịch: Some men thirst for power.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login