"Người tù đã cầu xin lòng thương xót." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Người tù đã cầu xin lòng thương xót." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Người tù đã cầu xin lòng thương xót." tiếng anh câu này dịch: The prisoner made a plea for mercy.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login