"Patrick sống cách tôi hai cánh cửa." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Patrick sống cách tôi hai cánh cửa." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Patrick sống cách tôi hai cánh cửa." câu này tiếng anh dịch: Patrick lived two doors away from me.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login