"Hicks cáo buộc Williams đã thiếu tôn trọng anh ta tại một bữa tiệc của công ty thu âm." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Hicks cáo buộc Williams đã thiếu tôn trọng anh ta tại một bữa tiệc của công ty thu âm." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hicks cáo buộc Williams đã thiếu tôn trọng anh ta tại một bữa tiệc của công ty thu âm." tiếng anh dịch: Hicks accused Williams of disrespecting him at a record company party.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login