"Maggie không được sử dụng để được bảo phải làm gì." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Maggie không được sử dụng để được bảo phải làm gì." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Maggie không được sử dụng để được bảo phải làm gì." tiếng anh là: Maggie was unused to being told what to do.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login