"Hai chiếc xe là đối tác chính xác trong thực hiện, mô hình và màu sắc." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Hai chiếc xe là đối tác chính xác trong thực hiện, mô hình và màu sắc." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hai chiếc xe là đối tác chính xác trong thực hiện, mô hình và màu sắc." dịch sang tiếng anh: The two cars are exact counterparts in make, model and color.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login