"Bạn sẽ cho tôi đưa bạn đi ăn tối vào ngày mai để biết ơn những gì bạn đã làm?" tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Bạn sẽ cho tôi đưa bạn đi ăn tối vào ngày mai để biết ơn những gì bạn đã làm?" tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn sẽ cho tôi đưa bạn đi ăn tối vào ngày mai để biết ơn những gì bạn đã làm?" câu này tiếng anh là: Will you let me take you out to dinner tomorrow in gratitude for what you've done?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login