"Bạn đang nhìn gì vậy?" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Bạn đang nhìn gì vậy?" dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn đang nhìn gì vậy?" câu này dịch sang tiếng anh:What are you looking so smug about?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login