"Chúng tôi đã không thấy Tom và Jean cho yonks." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Chúng tôi đã không thấy Tom và Jean cho yonks." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đã không thấy Tom và Jean cho yonks." dịch sang tiếng anh: We haven't seen Tom and Jean for yonks.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login