"Âm mưu của họ đã được đưa ra ánh sáng." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Âm mưu của họ đã được đưa ra ánh sáng." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Âm mưu của họ đã được đưa ra ánh sáng." tiếng anh câu này dịch: Their conspiracy was brought to light.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login