"Trang trí với một nhánh bạc hà." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Trang trí với một nhánh bạc hà." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trang trí với một nhánh bạc hà." dịch câu này sang tiếng anh là: Decorate with a sprig of mint .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login