"Cố gắng cung cấp cho mỗi sinh viên một số thông tin phản hồi về nhiệm vụ." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Cố gắng cung cấp cho mỗi sinh viên một số thông tin phản hồi về nhiệm vụ." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cố gắng cung cấp cho mỗi sinh viên một số thông tin phản hồi về nhiệm vụ." câu này tiếng anh là: Try to give each student some feedback on the task.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login