"Mọi người đều có cơ hội như nhau." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Mọi người đều có cơ hội như nhau." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mọi người đều có cơ hội như nhau." câu này tiếng anh dịch: Everybody had an equal chance.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login