"Anh ấy đã tổ chức một buổi hòa nhạc tại nhà hát opera." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Anh ấy đã tổ chức một buổi hòa nhạc tại nhà hát opera." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ấy đã tổ chức một buổi hòa nhạc tại nhà hát opera." câu này dịch sang tiếng anh:He gave a concert at the opera house.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login