"Theo chúng tôi, chương trình này đã không thành công." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Theo chúng tôi, chương trình này đã không thành công." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Theo chúng tôi, chương trình này đã không thành công." tiếng anh câu này dịch: In our terms, the scheme has not been a success.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login