"Bạn làm điều đó lúc nguy hiểm!" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Bạn làm điều đó lúc nguy hiểm!" câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn làm điều đó lúc nguy hiểm!" dịch câu này sang tiếng anh là: You do it at your peril!
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login