"Ông lão làm trang trại của mình đến một nhà thờ trước khi chết." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Ông lão làm trang trại của mình đến một nhà thờ trước khi chết." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông lão làm trang trại của mình đến một nhà thờ trước khi chết." câu này tiếng anh là: The old man made his farm over to a church before he died.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login