"Phải mất nhiều công sức và khả năng tự nhiên để làm cho nó như là một vận động viên chuyên nghiệp." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Phải mất nhiều công sức và khả năng tự nhiên để làm cho nó như là một vận động viên chuyên nghiệp." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Phải mất nhiều công sức và khả năng tự nhiên để làm cho nó như là một vận động viên chuyên nghiệp." câu này dịch sang tiếng anh là: It takes hard work and natural ability to make it as a professional athlete.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login