"Thương lượng tập thể được xem là alpha và omega của liên minh thương mại." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Thương lượng tập thể được xem là alpha và omega của liên minh thương mại." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thương lượng tập thể được xem là alpha và omega của liên minh thương mại." tiếng anh dịch: Collective bargaining was viewed as the alpha and omega of trade unionism.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login