"Ông là một người đàn ông của địa chỉ dễ chịu." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Ông là một người đàn ông của địa chỉ dễ chịu." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông là một người đàn ông của địa chỉ dễ chịu." tiếng anh câu này là:He is a man of pleasant address.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login