"Họ đang nổi bật vì quyền được công đoàn của họ công nhận trong pháp luật." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Họ đang nổi bật vì quyền được công đoàn của họ công nhận trong pháp luật." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đang nổi bật vì quyền được công đoàn của họ công nhận trong pháp luật." tiếng anh câu này dịch: They're striking for the right to have their trade union recognized in law.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login