"Tháp nhà thờ đang cần sửa chữa." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Tháp nhà thờ đang cần sửa chữa." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tháp nhà thờ đang cần sửa chữa." câu này tiếng anh là: The church tower is in need of repair .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login