"Tất cả các câu lạc bộ địa phương đã được đại diện trong cuộc diễu hành." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Tất cả các câu lạc bộ địa phương đã được đại diện trong cuộc diễu hành." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tất cả các câu lạc bộ địa phương đã được đại diện trong cuộc diễu hành." dịch sang tiếng anh: All the local clubs were represented in the parade.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login