"Họ đã từng chích khách hàng của họ." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Họ đã từng chích khách hàng của họ." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đã từng chích khách hàng của họ." tiếng anh câu này dịch: They used to sting their clients.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login