"Tôi đọc lướt qua danh mục và thấy không có gì thú vị." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Tôi đọc lướt qua danh mục và thấy không có gì thú vị." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đọc lướt qua danh mục và thấy không có gì thú vị." câu này tiếng anh là: I leafed through the catalog and found nothing interesting.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login