"Các cửa sổ điện là một tính năng thiết kế quan trọng của mô hình này." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Các cửa sổ điện là một tính năng thiết kế quan trọng của mô hình này." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các cửa sổ điện là một tính năng thiết kế quan trọng của mô hình này." tiếng anh dịch: The electric windows are an important design feature of this model.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login