"Đó là tốt đẹp của bạn để giúp đỡ." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Đó là tốt đẹp của bạn để giúp đỡ." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là tốt đẹp của bạn để giúp đỡ." tiếng anh câu này là:It was nice of you to help.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login