"Cuối cùng cô đã được làm giám đốc điều hành cấp cao, nhưng với giá nào!" tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Cuối cùng cô đã được làm giám đốc điều hành cấp cao, nhưng với giá nào!" câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cuối cùng cô đã được làm giám đốc điều hành cấp cao, nhưng với giá nào!" tiếng anh câu này dịch: She was finally made senior executive, but at what price !
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login