"Cô ấy là người cổ vũ, giáo viên và bạn bè của chúng tôi." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Cô ấy là người cổ vũ, giáo viên và bạn bè của chúng tôi." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy là người cổ vũ, giáo viên và bạn bè của chúng tôi." dịch sang tiếng anh: She was our cheerleader, teacher, and friend.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login