"Câu nói "Một hình tròn là một hình vuông" là một mâu thuẫn." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Câu nói "Một hình tròn là một hình vuông" là một mâu thuẫn." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Câu nói "Một hình tròn là một hình vuông" là một mâu thuẫn." câu này dịch sang tiếng anh là: The statement "A circle is a square" is a contradiction.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login