"Chủ nhà ngoan ngoãn luôn cố gắng làm cho khách của họ thoải mái." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Chủ nhà ngoan ngoãn luôn cố gắng làm cho khách của họ thoải mái." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chủ nhà ngoan ngoãn luôn cố gắng làm cho khách của họ thoải mái." tiếng anh là: Gracious hosts always try to make their guests comfortable.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login