"Bằng cách nào đó, những đứa trẻ đã đoán rằng anh ta đang nói dối." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Bằng cách nào đó, những đứa trẻ đã đoán rằng anh ta đang nói dối." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bằng cách nào đó, những đứa trẻ đã đoán rằng anh ta đang nói dối." dịch sang tiếng anh: Somehow, the children had divined that he was lying.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login