"Nhận xét của ông không nhắm vào bạn." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Nhận xét của ông không nhắm vào bạn." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhận xét của ông không nhắm vào bạn." tiếng anh câu này dịch: His remarks were not directed at you.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login