"Đến thời điểm này, căn bệnh đã tiến triển quá xa để được điều trị." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Đến thời điểm này, căn bệnh đã tiến triển quá xa để được điều trị." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đến thời điểm này, căn bệnh đã tiến triển quá xa để được điều trị." tiếng anh là: By this time, the disease was too far advanced to be treated.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login