"Làm việc trên một bề mặt phẳng, sạch sẽ." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Làm việc trên một bề mặt phẳng, sạch sẽ." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Làm việc trên một bề mặt phẳng, sạch sẽ." dịch sang tiếng anh là: Work on a clean, flat surface.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login